NOLA Ready logo
The City of New Orleans

Bão Nhiệt đới Cristobal Updates

Translate:  

T2
Thg6 08
2020
5:01 CH
Bão Nhiệt đới Cristobal

Thành phố Ứng phó với Tác động của Bão Nhiệt đới Cristobal

Thành phố New Orleans tiếp tục ứng phó với Áp thấp Nhiệt đới Cristobal, gây ra mưa, gió và lụt ven biển trong khu vực. Tiếp tục có khả năng xảy ra mưa trong buổi tối và cần đề phòng lũ  quét đến 7 a.m. Thứ Ba. Cảnh báo ngập lụt ven biển cũng vẫn sẽ có hiệu lực trong các khu vực bên ngoài hệ thống đê điều đến 7 a.m. sáng Thứ Ba. 

Sau khi xảy ra mức độ ngập lụt ven biển cao trong khoảng dự báo, vượt quá năm feet, nước đã rút đáng kể trong các khu vực bên ngoài hệ thống đê, bao gồm Venetian Isles, Lake Catherine, và Irish Bayou. Thị trưởng Cantrell đã bỏ lệnh tự nguyện di tản cho các khu vực này.

Các Hoạt động Khẩn cấp

Văn phòng An ninh Nội địa và Chuẩn bị cho Tình huống Khẩn cấp New Orleans tiếp tục quản lý Trung tâm Hoạt động khẩn cấp của Thành phố, đã được kích hoạt trong sự kiện thời tiết này và trong cả đại dịch COVID-19.

Sở Công viên và Đại lộ đang ứng phó với hơn 33 trường hợp khẩn cấp về cây cối. Các cư dân cần gọi 3-1-1 hoặc truy cập nola.gov/311 để báo cáo về cây đổ trong khu vực quyền ưu tiên đi lại công cộng. Việc thu gom rác và rác tái chế ở lề đường tiếp tục theo lịch thường lệ cho các cư dân đủ điều kiện.

Với mưa lớn dự kiến do Cristobal, Thành phố New Orleans đã bỏ các quy định hạn chế về đậu xe trên các khu vực thảm cỏ giữa hai làn đường ngược chiều và vỉa hè để cho phép các cư dân đưa xe lên chỗ cao hơn. Các quy định hạn chế về đậu xe sẽ có hiệu lực trở lại lúc 10:00 a.m. Thứ Ba, 9 Tháng Sáu. Khi di chuyển xe từ khu vực thảm cỏ giữa hai làn đường ngược chiều, các cư dân phải lái xe chậm rãi để tránh gây ra vết bánh xe trên nền.

Trong khi ứng phó với Bão Nhiệt đới Cristobal, các nhân viên vận hành của Hội đồng Quản lý hệ thống Nước Thải và Nước của New Orleans (SWBNO) đã báo cáo vào Thứ Hai, 8 Tháng Sáu, rằng một máy phát điện thứ hai, gọi là máy phát điện Electro-Motive Diesel (EMD), đã được tạm ngừng hoạt động để sửa chữa.

Cơ quan tiện ích này có thể sản xuất đủ lượng điện 25 Hz đặc biệt cần để chạy các máy bơm cũ nhất của New Orleans. Tuy nhiên, thiệt hại này cũng làm giảm hơn nữa khả năng sản xuất điện dự phòng của hệ thống. Chiếc EMD đầu tiên đã ngừng hoạt động vào Thứ Sáu khi cơ quan tiện ích này chuẩn bị chống Bão Nhiệt đới Cristobal. Máy bơm đó dự kiến sẽ được sửa xong và trở lại hoạt động trong tuần này.

Các Gợi ý để Dọn dẹp

Khi các cư dân bắt đầu dọn dẹp các mảnh vụn vỡ trong vườn nhà, họ được yêu cầu làm theo những điều sau để chuẩn bị cho việc thu gom rác thải Vệ sinh:

  • Cắt các cành cây lớn và nhỏ thành các đoạn bốn feet (hoặc ngắn hơn).
  • Bó các cành cây lớn nhỏ.
  • Dọn sạch lá cây và các mảnh vụn khỏi khu vực trước bể chứa nước.
  • Bỏ lá vào túi và cột chặt.