NOLA Ready logo
The City of New Orleans

Bão Nhiệt đới Cristobal Updates

Translate:  

T7
Thg6 06
2020
7:47 CH
Bão Nhiệt đới Cristobal

RTA ngừng dịch vụ bắt đầu từ Chủ Nhật, 7 Tháng Sáu do Bão Nhiệt đới Cristobal

New Orleans Regional Transit Authority (Cơ quan Giao thông Khu vực New Orleans) sẽ ngừng tất cả dịch vụ xe buýt, xe điện và phà kể từ Chủ Nhật, 7 Tháng Sáu.   

Do các cơn gió bão nhiệt đới mạnh dự kiến gây ra bởi Bão Nhiệt đới Cristobal, RTA dự định phục vụ đến hết đêm Thứ Bảy và tạm ngừng dịch vụ trên tất cả các tuyến vào sáng Chủ Nhật lúc khoảng 2:00 am. Nếu tình hình tệ đi trong đêm, dịch vụ có thể được tạm ngừng trước 2:00 am để đảm bảo an toàn cho hành khách và người vận hành phương tiện của chúng tôi. 

Cơ quan này sẽ tiếp tục theo dõi đường đi của Bão Nhiệt đới Cristobal và điều chỉnh dịch vụ nếu cần. Để xem thông tin mới nhất về tác động đối với dịch vụ vận chuyển do Bão Nhiệt đới Cristobal, hãy truy cập trang web của RTA tại www.RTAforward.org. Hãy theo dõi @NewOrleansRTA trên Twitter và Facebook hoặc gọi Rideline theo số 504-248-3900 để biết thông tin mới nhất về tác động của bão.