NOLA Ready logo
The City of New Orleans

Bão Zeta Updates

Translate:  

T3
Thg10 27
2020
9:19 SA
Bão Zeta

Cảnh báo Hurricane và Nước dâng do bão có Hiệu lực cho Khu vực New Orleans

Cơ quan Dịch vụ Thời tiết Quốc gia đã đưa ra Cảnh báo bão Hurricane và Cảnh báo Nước Dâng do Bão cho khu vực New Orleans. 

Những cơn gió bão mạnh dự kiến sẽ xuất hiện trong vòng 36 giờ tới. Có khả năng xảy ra gió mạnh 58 đến 73 mph. 

Một Cảnh báo Nước Dâng do Bão có nghĩa là có nguy cơ đe dọa đến tính mạng từ nước dâng vào đất liền từ bờ biển trong vòng 36 giờ tới. Có khả năng ngập 3 đến 6 feet ở bên ngoài hệ thống đê chống bão ở bờ phía đông gần Lake Catherine và Lakefront Airport. Dự kiến không có ngập lụt bên trong hệ thống đê chống bão ở bờ phía đông và đê của giáo xứ ở bờ phía tây.