NOLA Ready logo
The City of New Orleans

Bão Zeta Updates

Translate:  

T2
Thg10 26
2020
2:01 CH
Bão Zeta

Sẵn có các Túi Cát vào Thứ Ba

Hợp tác với Hội đồng Thành phố, Thành phố New Orleans sẽ cung cấp túi cát vào Thứ Ba, 27 Tháng Mười từ 8 a.m. đến 12 p.m. (hoặc cho đến khi hết túi cát) ở các địa điểm sau:  

  • Arthur Monday Center, 1111 Newton St. 
  • Dryades YMCA, 2220 Oretha Castle Haley Blvd. 
  • Saint Maria Goretti Church, 7300 Crowder Blvd. 
  • NOFD Engine 8, Desire và Law Sts. 

Mỗi hộ gia đình được nhận tối đa bốn túi cát.