NOLA Ready logo
The City of New Orleans

Bão Zeta Updates

Translate:  

T5
Thg10 29
2020
6:17 CH
Bão Zeta

Các Điểm Trao đổi Oxy

Sở Y tế New Orleans và Sở Y tế Louisiana đang làm việc với các cư dân sống phụ thuộc vào nguồn điện vì lý do y tế. Là một phần của sáng kiến này, Thành phố sẽ mở ba Điểm Trao đổi Oxy trên khắp thành phố nơi các cư dân phụ thuộc vào oxy có thể đổi bình rỗng lấy bình đầy, miễn phí. Các địa điểm sau sẽ mở từ 8 a.m. đến 6 p.m. bắt đầu từ ngày mai, 30 Tháng Mười:

  • New Orleans Fire Station 1, 2920 Magazine St.
  • New Orleans Fire Station 27, 2118 Elysian Fields Ave.
  • New Orleans Fire Station 40, 2500 General DeGaulle Drive